måndag 17 september 2012

Varför har vuxna färre skelettben än barn?

Det var svårt att hitta en bra förklaring till vart ca 94 ben tar vägen. Det verkar vara så att mycket av det som är ben hos vuxna är brosk hos barn, och allteftersom brosken ombildas till ben växer också barnets benbitar ihop. På det viset blir det färre ben. När allt brosk har förbenats kan inte barnet växa mer på längden.
Detta hittade vi på hemsidan http://www.osteoporoosiliitto.fi/sivu.php?artikkeli_id=423 :
"Under den tid då människan växer bildas ben på två olika sätt: dels genom broskbildning, dels genom förbening av bindväv. Merparten av benvävnaden bildas genom broskvävnad. Mellan fosterperioden och puberteten ersätts brosk gradvis med benvävnad. Ett nyfött barn består av ungefär 300 skelettben, medan en vuxen "bara" har 206 ben. När barnet växer sammanfogas en del mindre skelettben och när det kommit upp i vuxen ålder har antalet reducerats." "I långa skelettben startar förbeningsprocessen vid olika tidpunkter i benskaftet och i benändarna. Mellan förbeningspartierna sitter broskskivan, fysen (tillväxtplattan; tidigare kallad epifysbrosk). Den framstår som en springa på röntgenbild. Utifrån tillväxtplattan växer barnet på längden i takt med sin utveckling. Mot slutet av uppväxten sluts tillväxtplattan och ersätts med benvävnad. Då slutar barnet växa på längden."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar